con us

clear he

سمعک هایی فوق هوشمند و مجهز به سیستم وایرلس ،محصول سال 2011 کمپانی ویدکس دانمارک است.همانند دیگر محصولات کمپانی ویدکس با دارا بودن انواع سمعک های پشت گوشی ،داخل گوشی و داخل کانال ،پاسخگوی انواع کم شنوایی ،نیازها و سلایق ،کاهنده ی نویز،کنترل فیدبک، منجر به درSPEECH ENHANCERبهره مندی ار سیستم های ردیاب گفتار مددجویان محترم میباشد.

درک هرچه بیشتر گفتار خصوصا در محیط های شلوغ و پرسرو صدا میشود.

برخی از ویژگی های این سمعک به شرح زیر است:

 • و ایجاد کیفیت صدای استریو و شبیه ساز شنوایی دوگوشی.WIDEX LINKمجهز به سیستم
 • بهره مندی از تکنولوژی تراکم شدتی که صدایی مطلوب وراحت را برای ممدجوی محترم فراهم میسازد.
 • مجهز به سیستم لاله گوش مصنوعی که جهت یابی صدارا فراهم میسازد(در رده 440 و 330)
 • کنترل خودکار خروجی سمعک به جهت حفاظت از شنوایی در برابر اصوات بلند.
 • برای کنترل اصوات ناگهانی و حفاظت از شنوایی مددجویان عزیز.HAMMER DETECTORمجهز به سیستم
 • مجهز به سیستم کشف گفتار چندین جهتی.
 • مجهز به پوشش میکروفن ضد باد در مدل(FUSION)
 • دارای پوشش ضد رطوبت نانودر مدل(FUSION)
 • دارای سیستم های ضد سوت و ضد فیدبک
 • امکان شنیدن صداهای فرکانس بالا در مواردیکه شنوایی در این فرکانسها بسیار اندک و ناچیز است.
 • باند فرکانسی گسترش یافته.
 • مجهز به سیستم هشداردهنده جلوگیری از گم شدن یکی از سمعک ها در موارد استفاده دوگوشی( در رده 440 و 330)
 • کنترل همزمان ولوم و برنامه دو سمعک در موارد استفتده دو گوشی
 • دارای 3 ،4، 5 برنامه شنیداری به ترتیب در رده های 220 ،330، 440
 •  مجهز به برنامه ی تلفن دو گوشی (در مدل 440 و 330)
 • ،برنامه اختصاصی برای کمک به آن دسته از مددجویان که به وزوز مبتلا هستند.ZENمجهز به برنامه
 • دارای هشداردهنده تعویض برنامه،به اتمام رسیدن باطری به دو حالت بیپ و گفتار
 • دارای سیستم برطرف کننده احساس کیپی و پیچش صدا
 •  دارای قابلیت تطابق با ادیوگرام فوق العاده
 • امکان ادیومتری با سمعک
 1. در خانواده سمعک های هوشمند و فوق هوشمند وایرلس وجود دارد.
 2. سمعک هایی ظریف با قابلیت پوشش کم شنوایی های ملایم تا شدید هستند.
 3. برای مددجویانی که شنواییشان در فرکانس های بم طبیعی است، هم مناسب میباشد.
 4. درک گفتار بسیار مناسبی برای ممدجویان محترم فراهم می اورد و با داشتن سیستم های کنترل فیدبک سوت نمیزند.
 5. وجود دکمه تغییر برنامه و ولوم امکان کم و زیاد کردن صدا و انتخاب برنامه سمعک را فراهم میسازد.

9

بدنه ی این سمعک ها از روی قالب گوش شما ساخته میشود و سمعک کاملا داخل کانال گوشتان قرار میگیرد.به دلیل عدم دید این سمعک ها به آنها سمعک های نامریی نیز گفته میشود. قابلیت استفاده در کم شنوایی های ملایم تا شدید را دارند. سمعک های بسیار کوچک و ظریفی میباشند.

CIC

 1. در خانواده سمعک های هوشمند و فوق هوشمند وایرلس وجود دارد.
 2. بدنه این سمعک ها از روی قالب گوش شما ساخته میشود.
 3. از لحاظ ابعاد اندکی از سمعک های داخل گوشی بزرگترند
 4. توانایی ارتباط با تلکویل دارند.
 5. برای کم شنوایی های ملایم تا شدید مناسب میباشند.

canal

 1. متعلق به خانواده سمعک های فوق هوشمند وایر لس است.
 2. قابلیت پوشش کم شنوایی های ملایم تا بسیار شدید را دارد.
 3. بلندگوی سمعک داخل کانال گوش قرار میگیرد و کیفیت و وضوح صدای بسیار بالایی دارد.
 4. فیدبک ندارد و سوت نمیزند.
 5. برای استفاده مددجویانی است که شنواییشان در فرکانس های بم طبیعی هم مناسب میباشد
 6. بر روی بدنه سمعک دکمه انتخاب برنامه وجود دارد.

FUSION

 1. در خانواده سمعک های هوشمند و فوق هوشمند وایرلس وجود دارد
 2. سمعک های پشت گوشی بسیار ظریف و کوچکی میباشند
 3. دید بسیار محدود ی دارند و بسته به ویژگی های آناتومیکی گوش مددجو ممکن است اصلا دیده نشوند.
 4. برای آن دسته از مدد جویانی که شنواییشان در فرکانس های بم طبیعی هم مناسب میباشد.
 5. قابلیت استفاده در کم شنوایی های ملایم تا شدید.

micro

 1. تنها متعلق به خانواده سمعک های فوق هوشمند وایرلس هستند
 2. توانایی پوشش کم شنوایی های ملایم تا شدید را دارند
 3. سمعک هایی بسیار کوچک و ظریف هستند.بسته به ویژگی های آناتومیکی گوش مددجو ممکن است اصلا دیده نشوند.
 4. بدلیل قرار گیری بلندگوی سمعک داخل کانال گوش کیفیت و وضوح صدای بسیار مناسبی دارند.
 5. فیدبک ندارد و سوت نمیزند
 6. برای آن دسته از مددجویانی که شنواییشان در فرکانس های بم طبیعی است هم مناسب میباشد.

Passion

Scroll to top