con us

mind h

سمعکی هوشمند و داینامیک محصول 2010 کمپانی ویدکس دانمارک است. با مجموعه ای کامل از انواع سمعک های پشت گوشی،کانال و داخل گوشی قابلیت پوشش درجات مختلف کم شنوایی را دارد. بوسیله مدارات کنترل اصوات متعدد،سیستم های کاهنده نویز، مدارات کنترل اصوات ناگهانی صدایی شفاف و راحت فراهم می آورد. از طریق مدارات ردیاب گفتار قابلیت درک گفتار بسیار مناسبی خصوصا در محیطهای نویزی فراهم می اورد.

برخی قابلیت های این سمعک به شرح زیر است:

 • دارای 15 -10 -5 کانال به ترتیب در رده های 440-330-220
 • قابلیت عالی در تطابق با ادیوگرام
 • کنترل خروجی خودکار
 • مدار کنترل اصوات ناگهانی به منظور مراقبت هرچه بیشتر از باقیمانده شنوایی مددجویان در برابر اصوان بلندو ناگهانی
 • مدار کاهنده نویز به منظور افزایش درک گفتار خصوصا در محیط های پر سر و صدا
 • دارای مدارات کنتزل فیدبک چند جهتی به منظور جلوگیری از سوت زدن سمعک وفیدبک کردن آن
 • قابلیت شنیدن اصوات فرکانس بالا در مواردیکه شنوایی در این فرکانسها بسیار کن و ناچیز است.
 • برنامه اختصاصی برای کمک به آن دسته از مددجویان که به وزوز مبتلا هستندZEN درای برنامه
 • مجهز به سیستم هشدار دهنده تغییر برنامه و به اتمام رسیدن باطری در دو حالت بیپ و گفتار
 • دارای قابلیت انجام ادیومتری با سمعک
 • قابلیت کنترل ار طریق ریموت
 1. در خانواده سمعک های هوشمند و فوق هوشمند وایرلس وجود دارد.
 2. سمعک هایی ظریف با قابلیت پوشش کم شنوایی های ملایم تا شدید هستند.
 3. برای مددجویانی که شنواییشان در فرکانس های بم طبیعی است، هم مناسب میباشد.
 4. درک گفتار بسیار مناسبی برای ممدجویان محترم فراهم می اورد و با داشتن سیستم های کنترل فیدبک سوت نمیزند.
 5. وجود دکمه تغییر برنامه و ولوم امکان کم و زیاد کردن صدا و انتخاب برنامه سمعک را فراهم میسازد.

9

 1. در خانواده سمعک های هوشمند وجود دارد
 2. سمعک هایی پشت گوشی با قدرت بالا مناسب برای آسیب های شوایی متوسط تا بسیار شدید.
 3. با داشتن دکمه تغییر برنامه و ولوم امکان کم یا زیاد نمدن صدای سمعک و انتخاب برنامه را فراهم میسازد.
 4. کیفیت صدای بسیار مطلوبی دارد.

19

بدنه ی این سمعک ها از روی قالب گوش شما ساخته میشود و سمعک کاملا داخل کانال گوشتان قرار میگیرد.به دلیل عدم دید این سمعک ها به آنها سمعک های نامریی نیز گفته میشود. قابلیت استفاده در کم شنوایی های ملایم تا شدید را دارند. سمعک های بسیار کوچک و ظریفی میباشند.

CIC

 1. در خانواده سمعک های هوشمند و فوق هوشمند وایرلس وجود دارد.
 2. بدنه این سمعک ها از روی قالب گوش شما ساخته میشود.
 3. از لحاظ ابعاد اندکی از سمعک های داخل گوشی بزرگترند
 4. توانایی ارتباط با تلکویل دارند.
 5. برای کم شنوایی های ملایم تا شدید مناسب میباشند.

canal

 1. در خانواده سمعک های هوشمند و فوق هوشمند وایرلس وجود دارد
 2. سمعک های پشت گوشی بسیار ظریف و کوچکی میباشند
 3. دید بسیار محدود ی دارند و بسته به ویژگی های آناتومیکی گوش مددجو ممکن است اصلا دیده نشوند.
 4. برای آن دسته از مدد جویانی که شنواییشان در فرکانس های بم طبیعی هم مناسب میباشد.
 5. قابلیت استفاده در کم شنوایی های ملایم تا شدید.

micro

Scroll to top