con us

اعجاب انگیزترین حسی که در طول زندگی همراه ماست شنوایی میباشد.جالب است بدانیم اولین حسی که در یک فرد بوجود می‌آید و آخرین حسی که او از دست می‌دهد، شنوایی است. با استفاده از شنوایی میتوانیم با دنیای پیرامون خود ارتباط برقرار کنیم، بر دانش خود بیفزاییم.از شنیدن صداهایی که دوست داریم لذت ببریم.گوش ما ساختمانی پیچیده دارد.

در نگاه کلی گوش ما ا ز سه قسمت اصلی تشکیل شده است: گوش خارجی، میانی و داخلی.

ساختمان گوش

 گوش خارجی: از لاله شروع می‌شود و به پرده صماخ ختم می‌شود. لاله اصوات را جمع‌آوری می‌کند و آن را از طریق کانال گوش خارجی به پرده تمپان می‌رساند. انرژی امواج صوتی موجب لرزش پرده تمپان می‌شود.

گوش میانی: قسمت اصلی و اساسی گوش میانی برای شنیدن، زنجیره استخوانچه‌ای آن می‌باشد. این زنجیره از سه استخوان چکشی، سندانی و رکابی تشکیل شده است که از یک سو به پرده تمپان و از سوی دیگر به دریچه بیضی گوشی داخلی متصل است. ارتعاش پرده تمپان موجب حرکت زنجیره استخوانچه‌ای می‌شود. لازم به ذکر است گوش میانی علاوه بر انتقال صدا، آن را تقویت نیز می‌کند.

گوش داخلی: انرژی امواج صوتی از طریق دریچه بیضی وارد حلزون می‌شود. حرکت مایع گوش داخلی موجب تحریک سلول‌های مویی گوش داخلی می‌شود. این سلول‌ها انرژی صوتی را به پالس‌های الکتریکی تبدیل می‌نمایند و از طریق پایانه‌های عصبی به عصب شنوایی می‌رساند. عصب نیز این پالس‌های الکتریکی را در نهایت به مغز رسانده تا صدادر آنجا شنیده و درک شود.

در تمام طول این مسیر صدا در حال تقویت است و ویژگی‌های مختلف آن شناسایی میشود.

تا به حال فکر کرده‌اید که چگونه اصوات مختلف محیط را می‌شناسید؟ چگونه هیچ وقت صدای گنجشک را با صدای یک شیر اشتباه نمی‌گیرید؟ چگونه قادرید اصواتی با فرکانس 20 تا 20000 هرتز را بشنوید؟شنیدن یک صدا با فرکانس 20000 هرتز بدین معناست که سلول‌های شنوایی شما باید در یک ثانیه 20000 مرتبه حرکت کند؛ فقط کافی است آن را با قلب خود مقایسه کنید که در یک ثانیه قادر است یک بار بتپد و اگر این مقدار به 2 مرتبه رسد، حتی زندگی فرد را به خطر می‌اندازد.

اینهاهمگی ویژگی‌های منحصر به فرد سیستم شنوایی است.

Scroll to top